clean energie

Entitats sòciesAccions entorn de les energies netes i renovables

El GCTPFNN realitza accions puntuals entorn de les energies netes i renovables. L’objectiu de les accions és cridar l’atenció sobre determinats aspectes de les fonts d’energia i/o donar suport a fets relacionats amb les fonts d’energia netes i renovables.

Les fonts d’energia netes són aquelles que la seva captació i/o ús no generen substàncies que alteren els equilibris de la biosfera. Les fonts d’energia renovables són les que per més que se’n faci ús, les generacions que vindran podran continuar fent-les servir.

Les fonts d’energia netes i renovables són les que provenen dels fluxos biosfèrics i litosfèrics. Els principals fluxos biosfèrics es basen en l’energia solar directa i en les seves derivades (vent, aigua, biomassa, etc). El principal fluxe litosfèric és el calor procedent de l'interior de la terra.