clean energie

Entitats sòciesAccions entorn de les energies brutes i no renovables

El GCTPFNN realitza accions puntuals entorn de les energies brutes i no renovables. L’objectiu de les accions és cridar l’atenció sobre determinats aspectes de les fonts d’energia i/o denunciar fets relacionats amb les fonts d’energia.

Les fonts d’energia brutes són aquelles que en la seva extracció i ús introdueixen a la biosfera substancies que alteren irreversiblement el seu equilibri. Les fonts d’energia no renovables són  aquelles que en fer-les servir es van esgotant, impedint que les generacions que vindran en puguin fer ús.

Les fonts d’energia brutes i no renovables són els combustibles fòssils (carbó, petroli, petrogas, sorres asfàltiques i esquists bitominosos) i l’energia basada en la fissió d’àtoms d’elements pesants (U-235, Pu-239, etc.)